Bildiri Gönderimi

ONLINE BİLDİRİ GÖNDERMEK İÇİN TIKLAYINIZ  

Bildirilerin kabulü en az iki hakemin olumlu değerlendirmesi ile yapılacaktır. Hakem süreci “kör hakem sistemi” esas alınarak yürütülecektir.
- Metin hazırlanırken 12 punto, Times New Roman yazı tipinde, 1,5 satır aralıklı ve iki yana yaslı olmalıdır. 
- Kongre bildiri kitabında yayınlanmak üzere kabul edilen sözel bildirilere ait tam metinler örnek tam metin şablonuna göre hazırlanmalıdır.
- Konuşmacılara ait metinler; en az 1500, en fazla 2000 kelime olacak şekilde yüklenmelidir.
- Şablona uygun hazırlanmayan tam metinlere tam metin kitabında yer verilmeyecektir.
- Tam metin bildiriler en az iki hakem tarafından değerlendirilecektir.
- Tam metinler özet giriş ekranından sisteme yüklenmektedir. Daha önce özet yüklediyseniz mailinize gönderilmiş linkten giriş yapıp yükleme yapabilirsiniz.
- Bildiri dili Türkçe ve İngilizce olmalıdır. Türkçe sunulacak bildirilerin İngilizce özetlerinin de sisteme yüklenmesi zorunludur. 
- İngilizce yapılacak sunumlar yalnızca İngilizce olarak yüklenecektir. 
- Kayıt ücretini ödeyen bir yazar, en fazla iki bildiri ile kongreye katılabilir. 
- Bildiri özetleri 300 kelime Türkçe, 300 kelime İngilizce olmak üzere toplam 600 kelimeden olmalıdır.
- Bildiri özetinin “Giriş ve Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Öneriler” bölümlerini içermesi zorunludur.  
- İngilizce ve Türkçe anahtar kelimeler en az üç, en fazla beş adet olmalıdır. 
- Bildiriler Times New Roman 12 punto ve 1.5 satır aralığında yazılmalı, paragraf aralarında boşluk bırakılmamalıdır. Paragraflar iki yana yaslanmalı,
  girinti kullanılmamalıdır. 
- Bildiri ile ilgili bilimsel ve hukuki sorumluluk yazarlara aittir.
- Bildiriler, bilimsel kurulun belirlediği hakemler tarafından değerlendirilecek ve değerlendirme sonrasında geri bildirim katılımcılara
  yazılı olarak yapılacaktır.
- Bildirilerin yazar tarafından tercih edilen sunum türü değiştirilebilir. Bu değişiklik hakkı Bilimsel Danışma Kurulu’na aittir.
- Sözel ve poster bildiri sahipleri en geç 24 NİSAN 2022  tarihine kadar kongre kaydını tamamlamış olmalıdır. Bu tarihe kadar ödemesini tamamlamayan
  bildiri sahiplerinin bildirileri tüm kongre materyallerinden çıkarılacaktır. 
- Sistemde iletişim bilgileri olmayan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
- Bildiri özet yazım kurallarına ve yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak gönderilmeyen bildiri özetleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Sözel Bildiri:
- Sözel bildiriler Türkçe ya da İngilizce olarak yapılacaktır.
- Sözel bildiri sunum süresi ilerleyen tarihlerde bildirilecektir. 

Poster Bildiri:
- Poster bildiriler Türkçe ya da İngilizce olarak hazırlanacaktır.
- E-poster olarak yüklenecektir. 

 

Etkinlik Tarihi
13-14 Mayıs 2022

Bildiri Son Gönderim
24 Nisan 2022


İLETİŞİM

MOTTO TURİZM
Tel :(+90 232)  446 06 10
E-mail: esin@motto.tc   
www.motto.tc