Sözel Bildiriler

Sunum Kodu Başlık İsim Tür Tarih- Saat
S-01 OKUL ÖNCESİ VE İLKOKUL DÖNEMİNDEKİ İŞİTME KAYIPLI ÇOCUKLARDA OYUN OYNAMA EĞİLİMİ VE MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ALİ ERMAN KENT  SÖZEL BİLDİRİ Tarih: 13.05.2022  Saat: 17:00-18:30
S-02 ROMATOİD ARTRİT VE ANKİLOZAN SPONDİLİT HASTALARINDA DENGE BOZUKLUĞU ALİ ERMAN KENT  SÖZEL BİLDİRİ Tarih: 13.05.2022  Saat: 17:00-18:30
S-03 COVID-19’UN İŞİTME VE VESTİBÜLER SİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ BETÜL ÖZDEMİR  SÖZEL BİLDİRİ Tarih: 13.05.2022  Saat: 17:00-18:30
S-04 KULAK CERRAHİSİ İÇİN YAYLI SPEKULUM CEVAT UÇAR  SÖZEL BİLDİRİ Tarih: 13.05.2022  Saat: 17:00-18:30
S-05 ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN 8-12 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA DİKOTİK KELİME MOBİL TARAMA TEST SONUÇLARININ İNCELENMESİ

ELİF CEREN YILDIRIM

SÖZEL BİLDİRİ Tarih: 13.05.2022  Saat: 17:00-18:30
S-06 GENÇ YETİŞKİN BİREYLERDE KLİK VE TONE BURST MASSETER VEMP BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI ELİF KURU  SÖZEL BİLDİRİ Tarih: 13.05.2022  Saat: 17:00-18:30
S-07 VİTİLİGO HASTALARINDA ODYOLOJİK BULGULAR ELİF KURU  SÖZEL BİLDİRİ Tarih: 13.05.2022  Saat: 17:00-18:30
S-08 KAHVE TÜKETİM ALIŞKANLIĞININ TİNNİTUS ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI ELİF YILMAZ   SÖZEL BİLDİRİ Tarih: 13.05.2022  Saat: 17:00-18:30
S-09 FİZİKSEL AKTİVE DÜZEYİ VE DENGE PERFORMANS İLİŞKİSİNİN YAŞLI BİREYLERDE İNCELENMESİ EMİNE AYÇA ÖDEMİŞLİOĞLU  SÖZEL BİLDİRİ Tarih: 13.05.2022  Saat: 17:00-18:30
S-11 MÜZİK EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ EZGİ BÜYÜKÖZTÜRK  SÖZEL BİLDİRİ Tarih: 13.05.2022  Saat: 17:00-18:30
S-12 KOKLEAR İMPLANT VE İŞİTME CİHAZI KULLANICILARINDA SERBEST ALAN İŞİTME EŞİKLERİ İLE İŞİTSEL UYARILMIŞ KORTİKAL POTANSİYELLERİN KARŞILAŞTIRILMASI GÜLFİDAN EŞME  SÖZEL BİLDİRİ Tarih: 13.05.2022  Saat: 17:00-18:30
S-14 GLUTATYON VE SUPEROXİDE DİSMUTAZIN SERÖZ OTİTLİ ÇOCUKLARDA İŞİTME KAYBI DÜZEYİNE ETKİSİ KEMAL TUSKAN  SÖZEL BİLDİRİ Tarih: 13.05.2022  Saat: 17:00-18:30
S-15 COVİD-19 HASTALARINDA KONTRALATERAL SUPRESYONLA TRANSİENT OTOAKUSTİK EMİSYON BULGULARI MELİHA BAŞÖZ  SÖZEL BİLDİRİ Tarih: 13.05.2022  Saat: 17:00-18:30
S-13 PEDİATRİK İŞİTSEL BEYİN SAPI İMPLANTI KULLANICISININ UZUN DÖNEM SONUÇLARI: OLGU SUNUMU HALİDE Ç.KARA  SÖZEL BİLDİRİ Tarih: 14.05.2022  Saat:  08:00-09:00
S-10 TEK KANALLI KOKLEAR İMPLANTTAN ÇOK KANALLI KOKLEAR İMPLANTA GEÇİŞTE KULLANICI PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ EYYUP KARA  SÖZEL BİLDİRİ Tarih: 14.05.2022  Saat:  08:00-09:00
S-16 KRONİK TİNNİTUSLU BİREYLERİN STRESLE BAŞA ÇIKMA VE SOSYAL İZOLASYON DÜZEYLERİ: PRELİMİNER SONUÇLAR NAZİFE ÖZTÜRK  SÖZEL BİLDİRİ Tarih: 14.05.2022  Saat:  08:00-09:00
S-17 NORMAL İŞİTEN YETİŞKİNLERDE TİPTRODE ELEKTROT ELEKTOKOKLEOGRAFİ YANITLARI NİDA TAS  SÖZEL BİLDİRİ Tarih: 14.05.2022  Saat:  08:00-09:00
S-18 KRONİK OTİTİS MEDİALI HASTALARDA KARTİLAJ TİMPANOPLASTİ SONUÇLARI VE KOMPLİKASYONLARI SERKAN DEDEOĞLU  SÖZEL BİLDİRİ Tarih: 14.05.2022  Saat:  08:00-09:00
S-19 İDİOPATİK PERİFERİK FASİYAL PARALİZİLERDE ELEKTRONÖROMİYOGRAFİK ÖZELLİKLERİN PROGNOSTİK DEĞERİ TURGUT ADATEPE  SÖZEL BİLDİRİ Tarih: 14.05.2022  Saat:  08:00-09:00
S-21 İŞİTME CİHAZI VE KOKLEAR İMPLANT KULLANAN BİREYLERİN İŞİTME KAYBINA İLİŞKİN DİREKT SAĞLIK HARCAMALARI ANALİZİ BURCU DENİZ  SÖZEL BİLDİRİ  Tarih: 14.05.2022  Saat:  08:00-09:00
S-22 İŞİTME KAYIPLILARDA YÖN VE UZAKLIK ALGISI GELİŞTİRME PROJESİ: SİSTEM GELİŞTİRME BURCU DENİZ  SÖZEL BİLDİRİ  Tarih: 14.05.2022  Saat:  08:00-09:00
S-23 BİLATERAL KOKLEAR İMPLANT KULLANICILARINDA VESTİBÜLER SİSTEMİN SANAL GERÇEKLİK SİSTEMİ İLE REHABİLİTASYONU ENİSE AKDEMİR  SÖZEL BİLDİRİ  Tarih: 14.05.2022  Saat:  08:00-09:00
S-24 İŞİTME CİHAZI VE KOKLEAR İMPLANT KULLANAN BİREYLERİN OKUMA BECERİLERİNİN VE GÖRSEL UYARILMIŞ POTANSİYEL CEVAPLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. ERDEM EMRE YILMAZ  SÖZEL BİLDİRİ  Tarih: 14.05.2022  Saat:  08:00-09:00
S-25 ÇOK KANALLI VE KANALDAN BAĞIMSIZ İŞİTME CİHAZLARININ KONUŞMA ANLAŞILIRLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ MERT KILIÇ  SÖZEL BİLDİRİ  Tarih: 14.05.2022  Saat:  08:00-09:00
S-26 İŞİTME KAYBI OLAN YETİŞKİNLERİN SOSYAL KAYGILARININ VE SALDIRGANLIKLARININ İNCELENMESİ MERT KILIÇ  SÖZEL BİLDİRİ  Tarih: 14.05.2022  Saat:  08:00-09:00
S-27 İŞİTME KAYIPLI KİŞİLERDE TIE İŞİTME CİHAZ KULLANIMININ ETKİSİ RİŞVAN DENİZ  SÖZEL BİLDİRİ  Tarih: 14.05.2022  Saat:  08:00-09:00
S-28 İŞİTME CİHAZLARINDA ASİMETRİK YÖNSELLİK VE DAR YÖNSELLİĞİN GÜRÜLTÜDE KONUŞMAYI AYIRT ETME BECERİLERİNE ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ABİDİN KAYA  SÖZEL BİLDİRİ   Tarih: 14.05.2022  Saat:  08:00-09:00
S-29 GECİKMİŞ KONUŞMA OLGULARINDA, İFADE EDİCİ DİL GELİŞİMİNİN ELEKTROFİZYOLOJİK TESTLER ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI ABİDİN KAYA   SÖZEL BİLDİRİ Tarih: 14.05.2022  Saat:  08:00-09:00
S-30 ARABA TAMİR ATÖLYE İŞÇİLERİNDE İŞİTME FARKINDALIĞI EĞİTİMİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ MERYEM YAVUZ PROJE YARIŞMASI Tarih: 14.05.2022  Saat: 09.00-10.30
S-31 BUL BENİ EBRU KARAMAN  PROJE YARIŞMASI Tarih: 14.05.2022  Saat: 09.00-10.30
S-32 PEDİATRİK VESTİBÜLER REHABİLİTASYON EL KİTAPÇIĞI KADER AKTAŞ   PROJE YARIŞMASI Tarih: 14.05.2022  Saat: 09.00-10.30
S-33 HOP HOP KÜBRA AYDIN  PROJE YARIŞMASI Tarih: 14.05.2022  Saat: 09.00-10.30
S-34 BİL GÖR KUTU OYUNU MELDA ACAR  PROJE YARIŞMASI Tarih: 14.05.2022  Saat: 09.00-10.30
S-35 İŞİTME KAYBI AÇISINDAN RİSK ALTINDA OLAN İTFAİYECİLERDE İŞİTMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İŞİTME FARKINDALIĞI NEVRUZ NUR BAYRAK  PROJE YARIŞMASI Tarih: 14.05.2022  Saat: 09.00-10.30
S-36 SÖZEL DENGE  NURŞAH ÖZAL  PROJE YARIŞMASI Tarih: 14.05.2022  Saat: 09.00-10.30
S-37 BUL BUL HIZLI OLAN KAZANIR RİŞVAN DENİZ  PROJE YARIŞMASI Tarih: 14.05.2022  Saat: 09.00-10.30
S-38 ÇALAN SESİ BUL TALHA ÇÖGEN  PROJE YARIŞMASI Tarih: 14.05.2022  Saat: 09.00-10.30
S-39 CUTE BALLS YEŞİM ORUÇ  PROJE YARIŞMASI Tarih: 14.05.2022  Saat: 09.00-10.30
S-40 DUY& GÖR& OYNA ZEHRA ERDOĞAN  PROJE YARIŞMASI Tarih: 14.05.2022  Saat: 09.00-10.30
S-51 9'da 9  ZÜLEYHA DİLEK GÜLMEZ PROJE YARIŞMASI Tarih: 14.05.2022  Saat: 09.00-10.30
S-20 ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLERİN SANTRAL İŞİTSEL İŞLEMLEME BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ MISRA KOLBAŞI LİSANS ARAŞTIRMA YARIŞMASI Tarih: 14.05.2022  Saat:  11:00-12.30
S-41 GÜRÜLTÜNÜN, ÇALIŞANLARIN BENLİK SAYGISININ VE BİLİNÇLİ FARKINDALIKLARININ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI EBRU KARAMAN  LİSANS ARAŞTIRMA YARIŞMASI Tarih: 14.05.2022  Saat:
S-42 ÇEVRİM İÇİ EĞİTİMİN TÜRKİYE’DEKİ ODYOLOJİ EĞİTİMİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İBRAHİM SARI  LİSANS ARAŞTIRMA YARIŞMASI Tarih: 14.05.2022  Saat: 11:00-12.30
S-43 ODYOLOJİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN DÜŞÜNME İHTİYACINA GÖRE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ KÜBRA AYDIN  LİSANS ARAŞTIRMA YARIŞMASI Tarih: 14.05.2022  Saat: 11:00-12.30
S-44 ODYOLOGLARIN BİREYSEL YENİLİKÇİLİĞE BAKIŞI MELDA ACAR  LİSANS ARAŞTIRMA YARIŞMASI Tarih: 14.05.2022  Saat: 11:00-12.30
S-45 YETİŞKİN KOKLEAR İMPLANT KULLANICISI BİREYLER VE NORMAL İŞİTMEYE SAHİP BİREYLERDE MİZAH DUYGUSUNUN KARŞILAŞTIRILMASI NURŞAH ÖZAL  LİSANS ARAŞTIRMA YARIŞMASI Tarih: 14.05.2022  Saat: 11:00-12.30
S-46 YENİDOĞAN İŞİTME TARAMA ODYOLOJİK SONUÇLARININ ARAŞTIRILMASI RİŞVAN DENİZ  LİSANS ARAŞTIRMA YARIŞMASI Tarih: 14.05.2022  Saat: 11:00-12.30
S-47 NORMAL İŞİTMEYE SAHİP BİREYLERDE HİPERAKUZİ VE İŞİTSEL İŞLEMLEME İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI TALHA ÇÖGEN  LİSANS ARAŞTIRMA YARIŞMASI Tarih: 14.05.2022  Saat: 11:00-12.30
S-48 NORMAL İŞİTEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE MÜZİK EĞİTİMİNİN GÜRÜLTÜDE ANLAMA PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ TARIK UYAR  LİSANS ARAŞTIRMA YARIŞMASI Tarih: 14.05.2022  Saat: 11:00-12.30
S-49 İŞİTME KAYBININ SOSYAL VE DUYGUSAL YALNIZLIĞA ETKİSİ YEŞİM ORUÇ  LİSANS ARAŞTIRMA YARIŞMASI Tarih: 14.05.2022  Saat: 11:00-12.30
S-50 Pandemi Öncesi ve Pandemi Dönemi Odyolojik Bulgularımız Züleyha Dilek Gülmez LİSANS ARAŞTIRMA YARIŞMASI Tarih: 14.05.2022  Saat: 11:00-12.30