ANA KONULAR

1. Odyolojide İnterdisipliner Çalışma Yaklaşımları
2. Odyolojide Multidispliner Çalışma Yaklaşımları
3. Vestibuler Değerlendirme ve Güncel Teknolojilerin Kullanımı
4. Otolojide Güncel Teknolojiler ve Kullanım Alanları
5. İşitsel İmplantlarda Yenilikçi Teknolojiler
6. Odyolojide Proje Yarışması
7. Odyolojide Araştırma Yarışması
8. Serbest Tebliğler