Oral Presentation

16 January 2020 - Thursday
HALL C

13:30 - 15:00
Chair: Assoc. Prof. Stephan Mirchev, Dr. Yetkin Yılmaz
13:30 - 13:45
Morphometric Analysıs Of Auricle in Human Fetuses
Oykut Dağtekin
13:45 - 14:00
Radiological analysis of the localization of the petrous carotid artery
Vural Hamzaoğlu, Orhan Beger, Osman Erdoğan, Hakan Özalp, Pourya Taghipour, Şaziye Kübra Ocak, Tsetsegmaa Gantulga, Serhat Akar, Engin Kara, Ahmet Hakan Öztürk
14:00 - 14.15
Effect of Masseter to Facial Nerve Transfer on Improving Smile Excursion in Facial Paralysis
Berke Özücer
14.15 - 14:30
Bilateral Cochlear Implantation in Cases With Bilateral Cochlear Nerve Hypoplasia
Sakine Yalçın, Hasan Demir, Sabahat Çay, Neslihan Yalçın, Artug Demirel, Ahmet Atila, Funda Akar Atik, Muhammed Dagkıran, Özgür Sürmelioglu
14.30 - 14:45
Vestibular Evaluation in Multiple Sclerosis Patient - Case Report
Hasan Demir, Sabahat Çay, Sakine Koç, Artug Demirel, Neslihan Yalçın, Ahmet Atila, Funda Akar Atik, Muhammed Dagkıran, Özgür Surmelioglu
14:45 - 15:00
Discussion
15:00 - 15:30
BREAK
15:30 - 17:00
Chair: Asst. Prof. Mario Milkov, Lecturer Ozge Caglar
15:30 - 15:45
Turkish adaptation studies of self-report questionnaires in Audiology: An overview
Atılım Atılgan, Merve Bayri, Merve Çınar, Ayça Çiprut
15:45 - 16:00
Comparison of Auditory Processing Skills between Children with Unilateral Hearing Loss and Children with Normal Hearing
Aysel Bengi Yerlikaya, Haydar Murat Yener, Eyyup Kara, Zahra Polat, Ahmet Ataş
16:00 - 16:15
Normalization of Dynamic Vestibular System Algorithm According to Different Age Groups Without Equilibrium Problems
Yesim Oruc, Eyyup Kara, Melda Kaya, Serhat Ikızoglu, Ahmet Atas
16:15 - 16:30
Investigation of Electrically Evoked Cortical Responses in Cochlear Implant Users
Rışvan Deniz, Eyyup Kara, Burcu Deniz, Ahmet Ataş
16:30 - 16:45
Investigation of Peripheral Vestibular Pathology Characteristics in Dynamic Vestibular System Algorithm
Melda Kaya, Eyyup Kara, Yesim Oruc, Serhat İkizoğlu, Ahmet Atas
16:45 - 17:00
Discussion 

17 January 2020 - Friday
HALL C

09:00 - 10:30
Chair: Assoc. Prof. Ayşegül Batıoğlu Karaaltın
09:00 - 09:15
Erişkinlerde Distorsiyon Ürünü Otoakustik Emisyonlarla (Dpoae) Frekans Çözülümünün İncelenmesi
Şengül Terlemez, Ferda Akdaş
09:15 - 09:30
Kronik Otitis Media Hastalığında Açık Kavite Obliterasyonunda Cam İyonomer Kemik Çimento Kullanımı Sonuçlarımız
Fatih Mutlu
09:30 - 09:45
Data Reporting Standards of Pure Tone Audiometry in Turkish Clinical Trials
Aslı Cakır Cetin
09:45 - 10:00
ASSR Results in Patients with Auditory Neuropathy Spectrum Disorder
Sabahat Çay, Ahmet Atila, Sakine Koç, Hasan Demir, Neslihan Yalçın, Artuğ Demirel, Funda Akar Atik, Muhammed Dağkıran, Özgür Sürmelioğlu
10:00 - 10:15
Possible ethio-pathology of Facial Nerve Paralysis in Malignant Otitis Externa
Nadir Yıldırım, Nesibe Esra Karaman, Sermin Tok Umay
10:15 - 10:30
Okul Çağı Çocuklarda Konuşma ve Dil Bozuklukları Taraması
Meryem Takali,Zahra Polat,Fatma Hacet
10:30 - 11:00
BREAK
11:00 - 12:30
Chair: Prof. Athanasia Printza, Assoc. Dr. Zahra Polat
11:00 - 11:15
Evaluation Of Hearing And Balance System in Individuals Using Motorcycle
Abidin Kaya, Erkan Taş, Selahattin Furkan Şen, Fatih Çengel, Cenk Caba, Züleyha Dilek Gülmez, Selma Yılar
11:15 - 11:30
Research of Perception of Auditory Disability and Handicap with Hearing Aid Satisfaction of Individuals Using Hearing Aids
Esma Cagal, Pelin Pistav Akmese, Aslı Suner
11:30 - 11:45
Evaluatıon Of The Changes In The Hearıng System Over The Years Among The Patıents Wıth OSAS Usıng CPAP Devıce
Mahmut Deniz , Tolga Ersözlü
11:45 - 12:00
Decreased retinal nerve fiber layer thickness in patients with sudden sensorineural hearing loss
Nihat Yılmaz
12:00 - 12:15
Rapid Evaluation of the Effectiveness of Epley Re-Positioning Maneuver Used in BPPV
Azer Ebilzade, M. Volkan Akdoğan, Evren Hızal , İsmail Yılmaz, Levent N. Özlüoğlu
12:15 - 12:30
Discussion
12:30 - 13:30
LUNCH
13:30-15:00
Chair: Prof. Ferhan Öz,
13:30 - 13:45
Koklear İmplant Kullanıcılarında Kompresyon Değişimine Bağlı Gürültüde Konuşmayı Ayırt Etmenin Değerlendirilmesi
Beyza Nur Baştürk, Gamze Fırat, Rışvan Deniz, Eyyup Kara
13:45 - 14:00
Geriatrik Hastaların Videonistagmografi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Seçil Bahar Dal, Elvan Eskiçınar
14:00 - 14.15
Ümraniye EAH Klik uyaran ABR normatif değerleri
Ahmet Adnan Cırık
14.15 - 14:30
Anadili Arapça Olan Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Ünlü Seslerdeki Telaffuz Özellikleri
Mevlüde Işık, Müzeyyen Karaman, Ayşegül Yılmaz, Müzeyyen Çiyiltepe
14.30 - 14:45
Gürültü Baskılama Teknolojilerinin Gürültüde Konuşmayı Anlama Becerisine Etkisinin Araştırılması
Sedanur Burhan, Büşranur Erek, İsmail Yakan, Oktay Çalışkan, Rabia Örüklü, Rümeysa Aydemir, Burcu Deniz, Züleyha Dilek Gülmez, Eyyup Kara
14:45 - 15:00
Discussion
15:00-15:30
BREAK
15:30 - 16:30
Chair: Assoc. Prof. Murat Yener
15:30 - 15:45
Bilingual ve Monolingual Bireylerde Santral İşitsel İşlemlemenin Değerlendirilmesi
Ezgi Gülşen, Fatmanur Kömür, Mehmet Bulut, Şule Özdemir, Vildan Küçükçalı, Burcu Deniz, Halide Çetin Kara
15:45 - 16:00
Korda Timpaninin Timpanik Kavitedeki Anatomik Seyri
Gülay Güçlü Aslan, Asım Aslan, Selçuk Sürücü
16:00 - 16:15
Yenidoğan İşitme Tarama Sonuçlarımıza Göre Tarama ABR ile Otoakustik Emisyonla Tarama ABR Sonuçlarının Karşılaştırılması
Ayça Başkadem Yılmazer, Ayşe Enise Göker
16:15 - 16:30
Discussion